Правила и условия

Използвайки този уебсайт, вие приемате следните условия:

Вашият достъп до и използването на Сайта се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки Сайта, вие приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно и признавате, че всякакви други споразумения между вас и НапЛинк, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете Сайта.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Доставчикът, като създател и собственик на този интернет сайт, Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този уеб сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Използване на Сайта

НапЛинк ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:

  • Вие може да записвате на вашия запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
  • не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на НапЛинк;
  • не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на НапЛинк;
  • забранено е използването на Сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона – НапЛинк напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към НапЛинк да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали;
  • забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти;
  • Каквато и да е лична информация (напр. вашето име, адрес, телефонен номер или email адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана от НапЛинк в съответствие с приетата от Сайта Политика за поверителност. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на Сайта, като въпроси, коментари, предложения и др., ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

НапЛинк не гарантира, че този уебсайт ще функционира непрекъснато, че е защитен или че ще бъде наличен във всеки един момент или на всяко място, от която и да е точка на света. НапЛинк не гарантира, че не е възможно да се появят каквито и да било грешки или дефекти в работата на сайта, както и в какъв срок те ще бъдат поправени. НапЛинк не носи отговорност от опасност за заразяване от вируси или други вредни компоненти във връзка с използването на сайта, както и че резултатът от използването на уеб сайта ще покрие очакванията на Потребителите.

ПРОМЕНИ В ОБЩИTE УСЛОВИЯ

Дружеството си запазва правото да променя или заменя тези Общи условия. Клиентите и Потребителите на НапЛинк се считат за обвързани от всякакви промени на Общите условия от момента на публикуването им на Уеб сайта. Продължаване използването на сайта след такива промени е равнозначно на приемане на новите условия.

НапЛинк препоръчва на клиентите си да проверяват периодично Общите условия за наличие на промени. При несъгласие от тяхна страна по отношение, на което и да е от тези условия или промените им, те следва да прекратят веднага използването на Сайта по какъвто и да било начин.

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. НИТО НАПЛИНК, НИТО НЕЙНИ ФИЛИАЛИ, КЛОНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ УПРАВИТЕЛИ, НИТО НЕЙНИ АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ДОСТАВКАТА НА ТОЗИ САЙТ, СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас.

Този сайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Прочетете още