НапЛинк

НапЛинк е облачно базиран софтуер за управление на продажби, който е одобрен от НАП и изцяло отговаря на изискванията на Н-18. С НапЛинк вие не само ще покриете законовите изисквания, но и ще подобрите контрола върху дейностите във вашата фирма. Чрез софтуера ще можете да проследите всяка доставка, продажба и фактура, която имате.

Поискайте безплатно демо

Гравитек НапЛинк

Компании

Компаниите представляват всички фирми или физически лица, с които бизнесът работи или има някакви взаимоотношения, напр. клиенти, партньори или доставчици. Всеки потребител може да създаде нова компания по всяко време и тя да бъде свързана с доставки, продажби и фактури.

Гравитек НапЛинк

Стоки

Стоки представлява пълен лист с продуктите и услугите, които са предлагани от фирмата, която ползва системата. Операторите могат да редактират стоките, ако те вече не са част от някоя продажба или доставка. В противен случай, само продажната цена, която се попълва по подразбиране от системата, може да бъде редактирана. Доставната цена по подразбиране се взима от последната доставка.

Софтуерът следи наличностите на продуктите по партиди, като те не могат да бъдат продадени, ако не са налични, т.е. да бъдат доставени преди това. Ако има артикули от няколко партиди за един продукт, потребителят може да избере определен брой артикули от всяка партида, които да участват в продажбата и системата изважда наличностите спрямо този избор. Услугите нямат наличности и не могат да участват в доставки.

Гравитек НапЛинк

Доставки

Доставки представлява пълен списък с доставките на стоки, които фирмата получава. Отворените доставки могат да бъдат редактирани, но артикулите в тях не се отразяват в наличностите на стоките. Приключените доставки променят наличностите и не могат да бъдат редактирани.

Гравитек НапЛинк

Продажби

Продажби представлява пълен списък с реализираните продажби от фирмата, която ползва системата. Ако плащането е в брой, то системата автоматично издава касова бележка със свързания касов апарат. При плащане с банков превод може да бъде издадена фактура или дебитно известие до 5 дни след като е направена продажбата.

Гравитек НапЛинк

Документи

Документи представя счетоводните документи, които фирмата е издала в системата. Това включва както фактури и проформа фактури, така и дебитни и кредитни известия към съществуващи продажби. Потребителите могат да следят кои фактури са платени и кои просрочени.

Гравитек НапЛинк

Справки

В страницата Справки можете да откриете справки за:

  • Обобщени данни за продажбите
  • Данни за плащанията по продажбите
  • Детайлни данни за продажбите
  • Сторнирани продажби
  • Анулирани продажби
  • Обобщени данни за доставките
  • Детайлни данни за доставките

От тази страница можете и да отпечатате дневен и месечен отчет от касовия апарат само с натискане на един бутон.

Пътна помощ и репатрак гр. София и страната

Този сайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Прочетете още