Какво трябва да направи една фирма, за да покрие изискванията на Наредба 18?

Какво трябва да направи една фирма, за да покрие изискванията на Наредба 18?

Защо отново трябва да си сменям касовия апарат?

Въведените през месец септември на 2017 г. и през 2018 г. изменения и допълнения на наредбата регламентираха изисквания за нови функционални възможности на фискалните устройства. Целта на тези промени е да се елиминират възможностите за манипулиране на устройствата при използването им, като очакванията са да се препятства неотчитането на извършваните продажби на стоки или услуги.

Какво трябва да направя?

Първото нещо, което трябва да се направи, е да се информирате за това дали с използваното от Вас фискално устройство може да бъде доработено или ще се наложи неговата замяна. Това може да стане от три източника:

  1. Сервизната организация, с която имате сключен договор за техническо обслужване и ремонт;
  2. Производителя или вносителя на съответния модел фискално устройство;
  3. От интернет страницата на НАП;

На второ място, трябва да подмените софтуера на фискалното Ви устройство.

Какви са сроковете?

  • Март 2019 г. – изтича срокът за всички, които са регистрирани по ЗДДС, с изключение на лицата, използващи ЕСФП и ИАСУТД;
  • Юни 2019 г. – изтича срокът за нерегистрираните по ЗДДС лица и лицата, използващи ЕСФП;
  • Декември 2019 г. – изтича срокът за лицата, които за отчитане на продажбите използват интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

Защо да бързам, срокът ми изтича след месеци?

Наблюденията на органите по приходите показват, че задължените лица обикновено предприемат действия за привеждане на дейността си в съответствие с нормативните изисквания непосредствено преди изтичане на относимия за тях срок. Изчакването на последния момент създава затруднения както за самите лица, така и за другите участници, ангажирани със съответния процес по изпълнение изискванията на наредбата, напр. сервизните организации, производители/вносители на фискални устройства. Предвид очаквания значителен брой фискални устройства, които трябва да бъдат сменени или модифицирани, е препоръчително да не се изчакват крайните срокове.

Този сайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Прочетете още